Գաղտնիության քաղաքականություն

Անձնական տվյալների գաղտնիությունը

Ընկերությունը երաշխավորում է Ձեր կողմից տրամադրվող անձնական տվյալների գաղտնիությունն ու պաշտպանությունը «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն

Գրանցվելով Կայքում, ինչպես նաև ցանկացած այլ ձևով Կայքում ապրանքի պատվեր իրականացնելով՝ Դուք տալիս եք Ձեր լրիվ և անվերապահ համաձայնությունը Ընկերությանը՝ իրականացնելու Ձեր կողմից տրամադրված անձնական տվյալների մշակում (ԱԱՀ, սեռ, հասցե, հեռախոս, էլ. հասցե, ծննդյան օր, ամիս, տարի, ծննդյան վայր, և այլն), այդ թվում՝ անկախ իրականացման ձևից և եղանակից (այդ թվում՝ ավտոմատացված, տեխնիկական ցանկացած միջոցներ կիրառելու կամ առանց դրանց) ցանկացած գործողություն կամ գործողությունների խումբ, որը կապված է անձնական տվյալները հավաքելու կամ ամրագրելու կամ մուտքագրելու կամ համակարգելու կամ կազմակերպելու կամ պահպանելու կամ օգտագործելու կամ վերափոխելու կամ վերականգնելու կամ փոխանցելու կամ ուղղելու կամ ուղեփակելու կամ ոչնչացնելու կամ այլ գործողություններ կատարելու հետ: Դուք համաձայնվում եք նաև, որ Ընկերությունն իրավունք ունի իր պատասխանատվությամբ և հայեցողությամբ Ձեր անձնական տվյալների մշակումը հանձնարարել ցանկացած երրորդ անձի՝ երաշխավորելով դրանց գաղտնիությունն ու պաշտպանությունը: